Logo Madduka
Dýchání nám zajišťuje přežití; vědomý Dech Vás může přivést k životu!
- OSHO

Dech

Dech jako nástroj

je stále přítomný, základní, přirozený a jednoduchý nástroj. Je ZDROJEM Síly, Zdraví, a k dispozici NÁM VŠEM, bez rozdílu!

Dech je LANO, které poutá NAŠI Duši k Tělu. Při správném užívání nás přivádí ke spojení s tělesnými pocity a emocemi - nebo naopak k odpojení od nich.

bez Dechu jsme

 1. od svého těla odpoutaní
 2. cítíme se vzdáleni, nejen od druhých ale!! především sami od sebe.

Povrchní (nevědomé) dýchání vede k pocitu NEúplnosti.

Naopak úplní (naplněni) se cítíme v okamžicích, kdy dýcháme plně (např. v přírodě, při vaření, tvoření, zahradničení, sexu, atd.)

Veškeré změny se dějí skrze změny dechu

Tajemství toho, cítit se NAPLNĚNÍ anebo PRÁZDNÍ, SPOČÍVÁ v hloubce a rytmu Dechu.

V hloubce nádechů a výdechů se odráží náš vnitřní pocit, vypovídající o Kvalitě našeho života a intenzitě PROŽÍVÁNÍ. Tato "intenzita" je neměřitelná, můžeme ji spíše cítit, než-li prokázat.

Při našem setkávání se spojíme s Přirozeným dechem; zakusíme hlubokou kvalitu tzv.Úplného dechu.

Při opakovaném setkávání se Dech zintenzivní a začne rozpouštět staré (omezující) "vzorce" (držící naše tělo/mysl/emoce pod pokličkou).

Na Startu:

 • naladíme se do tzv.3fázového Dechu
 • uvolníme přirozený Dech
 • zklidníme tělo, mysl
 • skrz svalové napětí/uvolnění začneme odkrývat své tělesné hranice
 • s pomocí Dechu uvolňujeme myšlenkové vzorce
 • pocity (a obrazy) se vynořují z potlačených vod nevědomí

Každý z nás se může uzdravit, uvolnit a osvobodit. Je na každém, zda se rozhodne a ZAČNE nebo najde důvody, proč „to nejde“ a setrvá v napětí, oběti, agresi či ne-moci.

- Madduka

TĚLO jako rádce při poznávání svých HRANIC

Všechny naše pocity a prožitky se demonstrují na těle; při tzv.mělkém dýchání se dostává do popředí hlava, mělký dech nás odpojuje od Těla a tím také pocitů!

Face brain and emotions

Pokud nejsou pocity prodýchnuté - nejsou procítěné - odpojíme se od nich čímž je nevědomě potlačíme do Těla. Pozornost přeneseme do hlavy k "uvažování".

Odpojením od dechu, nevnímáme jemné signály kdy nám Tělo sděluje zda jsme/nejsme s něčím "v souladu". Překračujeme své limity / necháme je překračovat také druhé / a neznaje svých hranic - neustále vstupujeme do hranic ostatním.

Neúplným/mělkým dýcháním nevnímáme:

 • nejprve drobné tělesné signály (např.: stažení, podrážděnost, neklid)
 • později výraznější (mentální/fyzickou únavu, bolesti orgánů, hlavy atd.)
 • padáme do vyčerpání
 • či dalších zdrav. potíží ..přejídání/ nechutenství / kožní potíže, např. atopický ekzém, lupénka apod.

Řečí těla jsou tělesné pocity a PROJEVY > s nimi nás propojuje (a uzdravuje je) Dech.

k DECHU - Pramenu vitality, zdraví a síly - se v podporujícím prostředí s Maddukou dostaneš

 • indviduálně (Dýchání)
 • ve skupině (yoga; konstelace; meditace)

Účinky a benefity dechových SETKÁNÍ

 • prožiješ pocit JEDNOTY (okamžitě)
 • „učí“ nás přeladit své dýchání z povrchního na hluboké
 • zbavuje zátěže  (pocit uvolnění po setkání nějakou dobu přetrvá)
 • Spolu s dalším doplněním a účinky yogy či rodinných konstelací se efekt násobí
 • pravidelná Kultivace dechu pomáhá rozpouštět vzorce (na rovině emoční, fyzické, mentální atd.)a
dýchání v leže a čakry

Při celistvém dechu dochází k uzdravování:

 • fyzickému (můžeme prodýchat a uvolnit vaječníky, pánev; zlepšit menstruační cyklus, srovnat se energeticky s potratem; nastartovat imunitní systém; uvolnit záchvatové stavy žlučníku, slinivky;  prokousat se obezitou, atd.)
 • psychickému (úleva od melancholií, strachů, zloby, beznaděje atd.)
 • poznávání a uvědomování si svých HRANIC

Potenciál dechu je NEOMEZENÝ a tak snadno využitelný, že se budete divit, proč vás jej nenapadlo využít už dávno

Život nabízí víc než přežívání

Jediné setkání se s Dechem stačí k tomu, aby si člověk uvědomil, že život nabízí VÍC než přežívání

(..paradoxně právě toto možné zjištění je důvodem, proč se většina z nás plně dýchat neodváží. Učím se je respektovat, stejně jako ty, kteří v sobě tuto odvahu najdou.)

Face BLUE light

K plnému dechu je třeba určitá odvaha.  Ne však Námaha!

Je mnohem namáhavější (a mnohem absurdnější) nedýchat (dýchat mělce), držet své pocity pod pokličkou a být v napětí!

Je mnohem složitější dech zadržovat (=nebýt spojen uvnitř se sebou) namísto toho řešit na oko viditelné „průsery“ kolem (např. hyperaktivitu našich dětí, tělesné a psychické neduhy své či blízkých, problémy ve vztahu, problémy).

Až začnete plně dýchat, nebudete mít žádné problémy.

Nebudete věci ve Vašem životě vnímat jako „problémy“, nýbrž jako výzvy, pomocí nichž se nás pokouší existence dovést k celistvosti.

Nadechnout se a dýchat. Nechat věci dít se přirozeně – není to snadné, ale jde to.

V čem nás povrchní dýchání omezuje

jasně že všichni dýcháme – bez toho bychom tu nebyli. Dýcháme ale povrchně, nebo dech nevědomě zadržujeme, a děláme to tak často, a tak dlouho, že o tom vůbec nevíme.

Povrchní dýchání omezuje:

nás samotné (uvnitř) okysličení, tedy vnitřní pocit „prostoru“ – kolik toho do sebe „vpouštíme“ (nádech) kolik jsme ochotni „vypustit“ (výdech) ..trávení, srdeční tep, štítnou žlázu apod.

naše vnímání (nojo..jenže, jak "ukázat" někomu - KDO SE NE-VNÍMÁ - že se nevnímá/ne-prociťuje ??)

naše reakce (ven)

Při nedostatečném dechu vzniká v těle napětí, stažení. To postupně začíná přechází v nepohodlí, blokády (bedra, ramena, šíje,), bolest (břicha, hlavy, orgánů), psychickou úzkost (strach, melancholie) až fyzickou nemoc.

Jak dýchám?

Zaposlouchej se na chvíli do svého dechu a polož si tuto jednoduchou otázku:

JAK DÝCHÁM?

 • krátké, mělké nebo rychlé dýchání?
 • pozornost u svého dechu udržíš pár vteřin, pak mysl „odběhne“?

palec dolů

palec dolů

Je-li odpověď NE - gratuluj si! Pokud je odpověď ANO, pak od svého dechu ODPOJEN(Á) / nejsi ve spojení s tělem a pocity / nejsi obrácen k sobě DOVNITŘ. Tvoje „pozornost“ je obrácená výhradně VEN - na práci, děti, partnera .. DECH nemíří dovnitř, do hloubky, zůstáváš na povrchu a svou energii směřuješ OD SEBE!!!

ENERGIE VŽDY SMĚŘUJE TÍM SMĚREM, KUDY SE UBÍRÁ NAŠE "POZORNOST" 

Skleněná koule

Bez spojení a vědomého ovládání svého dechu fungujeme na jakéhosi „autopilota“.

Stres, únava, nemoc, vztek se ve skutečnosti neodehrává kolem nás – vytvářím si ho uvnitř sebe!

Existence vždy usiluje o to, abychom se stali ÚPLNÍ. Staví nám do cesty různé „výzvy“ – ať se nám to líbí/nelíbí. Zůstaneme-li ve spojení s dechem, vždy budeme na „vnější“ situace reagovat v Souladu se SEBOU.

Zní to dobře, že ano?

Z nevědomí > k vědomí

Jak poznám že jsem se sebou spojen(á)?

Jsem v těle, dýchám, nezabývám se neustále osobami/věcmi v mém okolí. Nejprve směřuji pozornost k sobě (svým potřebám, pocitům), pak reaguji na vnější podnět.

Holčička na cestě

Nejsem-li se sebou spojen(á), koriguji okolí, aby mi bylo lépe (s hlubokým přesvědčením, že to je pro dobro těch druhých).

sobectví Oskar Wilc

Při trénování plného dechu se naučíme zůstávat „vědomí“ (případně zaznamenat „odpojení“ od dechu a opět se sebou spojit).

SPOLU SE UČÍME:
dostat se > z OD-POJENÍ > k PŘIPOJENÍ neboli > z NE-VĚDOMÍ > k VĚDOMÍ

dává to už smysl? aspoň trošku

Začněte poznávat SVÉ HRANICE

Napojováním se na sebe, mj. začnete:

 • poznávat co se Vám líbí a co nelíbí (s čím tzv.“rezonujete“)
 • objevovat a poznávat SVÉ HRANICE  
 • být schopni vymezit se 
 • uvědomovat si kdy je můj vnitřní pocit závislý na „cizí“ energií z vnějšku
 • cítit signály v těle v momentě, kdy se druzí dostávají za MÉ hranice

Be kind and full of love... but have boundaries like a motherfucker 

Lidé, se kterými praktikujeme  YOGU / ti kteří se spojí se svým “primárním dechem“ / absolvují konstelace – ti všichni se (dříve či později) NADECHNOU / navážou spojení s tělem, dechem, pocity / začnou se uvolňovat / získávat zpátky ztracenou „Důvěru“ / z disociace (odpojení) začnou přecházet k Uvědomění (napojení na sebe)

Dech, ZDROJ energie

Postupným napojováním na svůj dech a tělo se naučíme pociťovat:

 • že uvnitř nás je přítomný ZDROJ energie, ze kterého můžeme čerpat
 • své limity, vzorce a omezení (fyzické, mentální i emoční)
 • že ve mně je přítomno také cosi „navíc“ (duch, duše). (T.Moore)

Zkusme si představit ŽIVOT jako vodní plochu, po které plaveme na frekvencích svého dechu.  Dýchání (plavání) nám zajišťuje přežití;  vědomý Dech nás může přivést k životu!

Při povrchním dýchání plujeme životem plaveckým stylem „na čubičku“ (ale nevíme o tom), můžeme se překonat a výsledky nic moc.

Celistvý dech nás naučí plout životem efektivněji a umožní nám jak plout po proudu ne proti němu!

Proč zadržujeme dech?

Proč?

 • (přestože to JE namáhavé) praktikujeme mělké, neúplné dýchání?
 • (přestože se dusíme) stále znovu zadržujeme dech?

Protože:

 • nevíme „jak“ na to
 • omezení, které jsou s ne-dýcháním spojené, potřebujeme
 • se bojíme
 • nejsme připraveni na změnu
 • změnu bychom neunesli (chrání nás tzv.ochranný faktor)

Nevíme, že je mnohem namáhavější nedýchat, držet své pocity pod pokličkou a být stále v napětí ! Nevíme, že uvolnit se JE jednodušší! 
Nevíme to, protože spíme.

Dýcháme povrchně a své smysly (a zdroj přirozené energie) udržujeme utlumené jako ve spánku.

Komu je určen tento web?

pro každého, v kom se ozývá vnitřní Touha po pocitu "Jednoty se sebou". Pro toho, kdo:

 • chce svůj život žít (přestože také cítíte strach ze změny)
 • potřebuje se uzdravit
 • je připraven aktivně řešit své zdravotní potíže a fyzická omezení 
 • chce se v sobě (nebo ve druhých) lépe vyznat
 • touží po zlepšení vztahů (s dětmi, partnery, kolegy, rodiči)
 • sbírá odvahu vztah opustit
 • chce se postavit na vlastní nohy
 • touží po intimitě a odevzdání se
 • příliš přemýšlí; potřebuje se dostat z hlavy do Těla
 • chce v životě udělat změnu nebo se s nějakou změnou srovnat
 • prostě je zvědaví
 • tuší, že život nabízí víc
MADDUKA Logo
tagchevron-downarrow-right